top of page
Search
  • Writer's pictureVo Thai Son

Excerpt from my song “Reason or Sentiment”


It’s time to spread your wings for love

It’s time to open up your heart and soul

It’s time to help your elderly people!…


(…Đây là lúc giang rộng đôi cánh của bạn bay cao cho tình yêu

Đây là lúc rộng mở hơn nữa trái tim và tâm hồn của bạn

Đây là lúc giúp đỡ những người già cả thân yêu của bạn!…)


Video minh họa cho trích đoạn âm nhạc được đặt quay tự động trong nhà, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021!:Võ Thái Sơn (Son Farmer)

Commenti


bottom of page